Výhody

Aktuálne informácie pre investorov Maladinova

VÝHODY, KTORÉ AKO INVESTOR VYUŽÍVATE

■ 10%Zľava na služby

zľava 10 % na ubytovanie po zadaní promokódu "MAJITEL" v našom rezervačnom systéme

zľava 10 % na wellness služby 

zľava 10 % v reštaurácii Bernard Pub

 

■ Provízny systém - pri doporučení klienta na pobyt máte tri možnosti*

1. Hosť dostane zľavu 10 %

2. Hosť dostane zľavu 5 % a zvyšných 5 % z ceny pobytu bude vaša provízia

3. Hosť nedostane zľavu a 10 %z ceny pobytu bude vaša provízia

*pre uplatnenie provízie kontaktujte pred zaplatením pobytu recepciu

■ Pobyt za nákladovú cenu - od roku 2023

Od roku 2023 máte možnosť využívať váš apartmán alebo iný apartmán rovnakého typu 30 dní v roku za nákladovú cenu - 20 €/os./noc

(pobyt musí byť vopred odsúhlasený, nevzťahuje sa na obdobie prázdnin a sviatkov)

■ Vaša karta Maladinovo

kredit na vašej karte môžete využiť vo všetkých strediskách Maladinovo, aktuálnu výšku kreditu zistíte na recepcii, v reštaurácii na bločku po zaplatení alebo napíšte na: tereza@maladinovo.sk

 

ZÁPIS Z POSLEDNÉHO STRETNUTIA 8.10.2022

■ Zmena systému

Všetci investori vrátanie tých s ktorými hovoril Ing. Tkáč pred stretnutím 8.10.2022, sa rozhodli za zotrvanie v systéme aj pri zníženom výnose. K tejto problematike – teda ostať v systéme pri nižšom výnose alebo odchod zo systému a samostatné prevádzkovanie - sa nevyjadrili štyria investori s celkovým podielom na výmere cca 38%. Pre nich bude zorganizované stretnutie v náhradnom termíne.

■ Úprava výpočtu výnosu

V reakcii na zmenené ekonomické podmienky dochádza od 1.1.2022 k úprave výpočtu výnosu zapracovaním inflačného koeficientu i. Dôvodom úpravy výnosu o inflačný koeficient je zvýšenie nákladov na prevádzku rezortu vplyvom zmeny globálnych ekonomických podmienok. Ako bolo prezentované na stretnutí , náklady sa zvýšili v každej položke v porovnaní s rokom 2019.Inflačný koeficient i bude vypočítaný nasledovne:Model výpočtu výnosu vychádza zo skutočnosti, že k určitej tržbe pri určitej výške investície prislúcha určitý výnos.Pokiaľ predikujeme tržby za rok 2022 1 050 000 EUR , je výnos 1,723 %. Tento údaj si môžete overiť dosadením obratu do vzorca z vašej zmluvy.Pre celú hodnotu investície (10 228 356 €) je pri výnose 1,723% čiastka na rozdelenie 176 235 EUR. Kalkulované náklady pritom zodpovedajú čiastke 873 765 EUR (výnos – zisk = kalkulovaný náklad).Tieto kalkulované náklady, ktoré zodpovedajú príslušnej tržbe , budú zvýšené o infláciu za kalendárny rok meranú indexom spotrebiteľských cien a vyhlásenú Štatistickým úradom SR.Ak na náklady aplikujem infláciu napr. 10%, budú mať náklady hodnotu 961 141 EUR. Suma na rozdelenie klesne na hodnotu 88 859,- EUR (1 050 000 – 961 14), čo predstavuje výnos 0,869%.Inflačný koeficient i bude teda pri inflácii 10% : 0,504Inflačný koeficient i = podiel výnosu , ktorý prislúcha k tržbe a nákladom ovplyvnených infláciu a výnosu , ktorý prislúcha k tržbe a nákladom bez inflácie.

■ Nájomné zmluvy pre rok 2022

Žiadame všetkých majiteľov, pokiaľ tak ešte neurobili, o podpis a zaslanie nájomných zmlúv platných od 1.1.2022 uzatvorených so spoločnosťou Maladinovo s.r.o. Prevádzka Maladinova počas celého roka 2022 fungovala v režime, že všetci majitelia sú v systéme, svoj apartmán poskytli do nájmu a všetky náklady s prevádzkou sú v réžii Maladinova.

■ Benefit - ubytovanie za nákladovú cenu

V roku 2023 bude mať každý majiteľ apartmánu k dispozícii 30 dní, počas ktorých môže svoj apartmán (alebo cudzí ale rovnakého typu) využiť pre svoje účely za cenu 20 €/osoba/noc. Vylúčené sú termíny prázdnin a sviatkov (jarné prázdniny, veľká noc, letné prázdniny, jesenné prázdniny, Silvester) a termín musí byť vopred potvrdený z našej strany. Dôvodom sú hromadné a firemné akcie, ktoré môžu byť rezervované na celú kapacitu rezortu.

■ Benefit uvedený v bode 3 . platí aj počas novembra 2022 okrem predĺženého víkendu 17.-19.11. a v decembri okrem 20.12.-31.12.

■ Kredit na vašej karte

Kredit nabitý na Vašej karte si v prípade nevyužitia môžete presunúť do ďalšieho roku alebo si peniaze nechať vyplatiť. Kartou je možné platiť vo všetkých prevádzkach Maladinova. Aktuálny stav konta zistíte na pokladni na recepcii, v reštaurácii alebo na účtenke po zaplatení v reštaurácii. Prípadne môžete kontaktovať Ing. Terezu Tkáčovú. Bohužiaľ systém Septim neumožňuje nastaviť automatické notifikácie, ktoré by Vás informovali o zmene zostatku na karte. Stav je možné zistiť na požiadanie

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte žiadnu zo skvelých ponúk