Komplexný sprievodca svetom teambuildingu: Viete ako zorganizovať a účtovať teambuildingové aktivity?

Náš článok tiež poskytuje praktické tipy a triky pre tvorbu efektívnej pozvánky na teambuildingovú akciu a radí, ako správne účtovať náklady spojené s touto činnosťou. Nechajte sa inšpirovať a objavte nové možnosti pre vytváranie silného a spolupracujúceho tímu vo vašej organizácii. Prejdite do sveta teambuildingu s nami a obohaťte svoje vedomosti a skúsenosti. Tešíme sa na vaše zážitky a postrehy.

Čo je teambuilding

Teambuilding – toto slovo ste určite už niekedy počuli, ale viete, čo presne znamená? Práve teambuilding predstavuje jednu z kľúčových metód budovania silných a fungujúcich kolektívov v práci.

Teambuilding je proces, ktorý má za cieľ zlepšiť výkonnosť a efektivitu pracovného tímu. Tento proces sa uskutočňuje prostredníctvom rôznych aktivít a cvičení, ktoré sú navrhnuté tak, aby povzbudili spoluprácu medzi členmi tímu, posilnili ich vzájomnú dôveru a zlepšili komunikáciu.

Pri teambuildingu ide predovšetkým o to, aby sa jednotlivci naučili spolupracovať, lepšie sa poznali, rozpoznali svoje silné stránky a slabiny, ale aj aby si uvedomili, aký význam má každý člen tímu pre jeho celkový úspech.

Teambuildingové aktivity sú často zábavné a zahŕňajú rôzne hry, úlohy a výzvy. Môžu byť fyzického charakteru, ako napríklad športové hry, alebo mentálne, ako napríklad riešenie hádaniek a problémov. Cieľom je však vždy posilniť tím a jeho výkonnosť.

Krátka história teambuildingu

Teambuilding, ako ho poznáme dnes, má svoje korene v 20. storočí, konkrétne v období po druhej svetovej vojne. V tomto čase sa začali formovať veľké korporácie a organizácie, ktoré potrebovali efektívne fungujúce tímy, aby dosiahli svoje ciele.

Prvotné kroky teambuildingu sa začali v 50. rokoch minulého storočia v USA, kedy sa začali na univerzitách a v podnikoch využívať skupinové dynamiky a metódy sociálnej psychológie na zlepšenie kooperácie a výkonnosti pracovných tímov.

V 60. a 70. rokoch bol teambuilding už viac systematicky využívaný v podnikoch, pričom sa začali využívať aj outdoorové aktivity na zlepšenie tímovej súdržnosti a vzájomnej dôvery medzi členmi tímu.

V 80. a 90. rokoch sa teambuilding stal už široko rozšíreným nástrojom v personalistike a manažmente. V tomto období sa začali vytvárať aj špecializované firmy a agentúry, ktoré sa zaoberali organizáciou teambuildingových aktivít a eventov.

V 21. storočí sa teambuilding stal už neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry mnohých podnikov a organizácií. Dnes existuje celý rad rôznych metód a prístupov k teambuildingu, od tradičných outdoorových aktivít, cez rôzne hry a simulácie, až po moderné digitálne a virtuálne teambuildingové aktivity.

Význam teambuildingu v dnešnej korporátnej kultúre

Teambuilding v súčasnosti zohráva dôležitú úlohu v korporátnej kultúre a je využívaný množstvom organizácií a firiem, a to nielen ako nástroj na zlepšenie pracovnej efektivity, ale aj ako spôsob, ako vytvárať a upevňovať korporátnu kultúru, hodnoty a identitu firmy.

Jedným z kľúčových prvkov korporátnej kultúry je spolupráca a tímová práca. Teambuildingové aktivity pomáhajú zamestnancom lepšie sa pochopiť navzájom, rozvíjať vzájomnú dôveru a rešpekt, čo v konečnom dôsledku vedie k lepšej komunikácii a koordinácii v tíme.

Okrem toho teambuilding pomáha posilňovať pocit súdržnosti a spolupatričnosti medzi zamestnancami. Skúsenosti a zážitky, ktoré zamestnanci získajú počas teambuildingových aktivít, môžu výrazne prispieť k vytváraniu silnejších a trvalejších vzťahov v rámci firmy.

Ďalším dôležitým aspektom je, že teambuilding môže prispieť k zlepšeniu morálky a spokojnosti zamestnancov. Zamestnanci, ktorí sa cítia hodnotení a súčasťou tímu, sú často viac motivovaní a angažovaní vo svojej práci.

Súčasne môžu teambuildingové aktivity taktiež prispieť k fyzickému i duševnému zdraviu zamestnancov, podporiť ich kondíciu a zvýšiť ich pracovnú schopnosť.

V neposlednom rade teambuilding slúži aj ako prostriedok na oceňovanie a odmeňovanie zamestnancov za ich prácu a úsilie. Mnohé firmy využívajú teambuildingové aktivity ako formu odmeny pre svoje tímy za dosiahnuté úspechy a výsledky.

Ako teambuilding zvyšuje produktivitu a efektivitu tímu

Keď hovoríme o produktivite a efektivite tímu, mnohí si pod tým predstavia maximálny výkon a výsledky. Avšak tieto dve slová obsahujú oveľa viac ako len čísla a grafy. Efektívny a produktívny tím je tím, ktorý spolupracuje, komunikuje a má silné vzťahy medzi jeho členmi. A práve tu vstupuje do hry teambuilding.

Teambuildingové aktivity pomáhajú zamestnancom rozvíjať dôveru voči sebe navzájom. Keď si ľudia dôverujú, sú ochotnejší otvorene komunikovať a spolupracovať na dosiahnutí spoločných cieľov. Toto vedie k zvýšenej efektivite, pretože členovia tímu lepšie rozumejú svojim úlohám a očakávaniam, a môžu tak pracovať efektívnejšie a s väčšou motiváciou.

Teambuilding tiež podporuje tvorivosť a inovácie v tíme. Rôzne aktivity a zaujímavé spoločenské hry často vyžadujú, aby sa zamestnanci zamysleli nad novými a kreatívnymi riešeniami problémov alebo výziev. Toto môže viesť k vytváraniu nových nápadov a prístupov v každodennej práci, čo môže výrazne prispieť k zvýšeniu produktivity tímu.

Navyše teambuilding môže pomôcť identifikovať a využiť silné stránky jednotlivých členov tímu. Keď ľudia rozumejú svojim silným stránkam a vedia, ako ich efektívne využiť, môžu byť vo svojej práci oveľa produktívnejší.

Riziká a nevýhody teambuildingu

Teambuilding prináša mnoho prínosov pre organizácie a ich zamestnancov:

 • pomáha zlepšovať komunikáciu a spoluprácu v tíme,
 • zvyšuje morálku a spokojnosť zamestnancov,
 • posilňuje ich vzťahy,
 • vytvára silnejšiu korporátnu kultúru,
 • podporuje tvorivosť a inovácie,
 • pomáha identifikovať a využiť silné stránky jednotlivých členov tímu,
 • môže prispieť k zlepšeniu celkovej efektivity a produktivity organizácie

Avšak ako každá aktivita, aj teambuilding prináša určité riziká. Jedným z nich je možnosť konfliktu. Ak sa teambuildingové aktivity nezvládnutia správne, môžu vyvolať napätie alebo konflikty medzi zamestnancami. Preto je dôležité, aby boli tieto aktivity riadené a moderované skúsenými facilitátormi.

Ďalším rizikom je, že teambuilding môže byť vnímaný ako plytvanie časom. Niektorí zamestnanci môžu mať pocit, že by mohli efektívnejšie využiť svoj čas pracovaním na konkrétnych úlohách alebo projektov. Preto je dôležité, aby vedenie jasne komunikovalo ciele a výhody teambuildingových aktivít a aby boli tieto aktivity navrhnuté tak, aby prinášali skutočnú hodnotu pre tím a jednotlivých zamestnancov.

Nakoniec nie všetky teambuildingové aktivity môžu byť vhodné pre všetkých zamestnancov. Niektoré aktivity môžu byť fyzicky náročné alebo môžu vyžadovať určité zručnosti, ktoré nie všetci zamestnanci majú. Preto je dôležité, aby sa pri výbere teambuildingových aktivít brali do úvahy rôzne potreby a schopnosti zamestnancov.

Formy teambuildingu

Teambuilding môžeme realizovať rôznymi spôsobmi, pričom každá forma má svoje špecifické výhody a prínosy. Poďme sa bližšie pozrieť na niektoré z nich.

Outdoorový teambuilding

Toto je jedna z najobľúbenejších foriem teambuildingu. Zamestnanci opúšťajú svoje bežné pracovné prostredie a stretávajú sa na miestach ako parky, lesy alebo športové areály. Tu sa zúčastňujú rôznych fyzických aktivít a hier, ktoré sú navrhnuté tak, aby povzbudili spoluprácu a tímovú prácu. Tento typ teambuildingu je skvelý na budovanie vzťahov, posilňovanie dôvery a zlepšovanie komunikácie.

Indoorový teambuilding

Táto forma teambuildingu sa uskutočňuje vo vnútri a zahŕňa rôzne aktivity ako stolové hry, kvízy, simulácie či workshopy. Tieto aktivity sú často navrhnuté tak, aby zamestnanci vyriešili konkrétny problém alebo úlohu, čo posilňuje ich schopnosť spolupracovať a komunikovať.

Virtuálny teambuilding

V dnešnej digitálnej dobe sa stáva virtuálny teambuilding čoraz populárnejší. Tento typ teambuildingu sa uskutočňuje online a je ideálnym riešením pre diaľkové tímy alebo tímy, ktoré pracujú z rôznych častí sveta. Virtuálny teambuilding môže zahŕňať rôzne online hry, kvízy či virtuálne stretnutia a diskusie.

Dobrovoľnícky teambuilding

Táto forma teambuildingu umožňuje zamestnancom spolupracovať na dobrovoľníckych projektoch alebo aktivitách. Týmto spôsobom nielenže posilňujú svoje tímové zručnosti, ale zároveň prispievajú k dobru komunity alebo spoločnosti.

Výhody a nevýhody rôznych typov teambuildingových aktivít

Na jednej strane, niektoré typy aktivít môžu byť veľmi efektívne pri budovaní dôvery, zlepšovaní komunikácie a posilňovaní tímového ducha. Na druhej strane, niektoré môžu byť náročné, stresujúce alebo jednoducho neprijateľné pre niektorých zamestnancov.

Poďme sa bližšie pozrieť na výhody a nevýhody niektorých populárnych typov teambuildingových aktivít.

1. Outdoorový teambuilding

Výhody outdoorového teambuildingu:

 • Poskytuje príležitosť pre zamestnancov opustiť pracovné prostredie a vychutnať si prírodu.
 • Môže zlepšiť fyzickú kondíciu a zdravie zamestnancov.
 • Môže byť veľmi zábavný a povzbudzujúci, čo môže zlepšiť morálku a spokojnosť zamestnancov.

Nevýhody outdoorového teambuildingu:

 • Niektoré aktivity môžu byť fyzicky náročné, čo môže byť pre niektorých zamestnancov problematické.
 • Počasie môže ovplyvniť plánovanie a vykonávanie aktivít.
 • Môže byť nákladnejší ako iné formy teambuildingu.

2. Indoorový teambuilding

Výhody indoorového teambuildingu:

 • Nie je ovplyvnený počasím.
 • Môže sa uskutočňovať v pohodlí a bezpečí kancelárie alebo inej indoor lokality.
 • Aktivity môžu byť často viac zamerané na mentálne a kreatívne úlohy.

Nevýhody indoorového teambuildingu:

 • Môže byť menej vzrušujúci alebo zábavný ako outdoorové aktivity.
 • Môže byť obmedzený priestor alebo zdroje pre niektoré aktivity.

3. Virtuálny teambuilding

Výhody virtuálneho teambuildingu:

 • Môže sa uskutočňovať bez ohľadu na geografickú polohu zamestnancov.
 • Je veľmi flexibilný a ľahko prispôsobiteľný.
 • Môže byť menej nákladný ako iné formy teambuildingu.

Nevýhody virtuálneho teambuildingu:

 • Môže byť technicky náročný pre niektorých zamestnancov.
 • Môže byť menej osobný a interaktívny ako iné formy teambuildingu.

4. Dobrovoľnícky teambuilding

Výhody dobrovoľníckeho teambuildingu:

 • Poskytuje zamestnancom príležitosť prispieť k dobru komunity alebo spoločnosti.
 • Môže byť veľmi uspokojujúci a obohacujúci.
 • Môže zlepšiť imidž firmy v očiach verejnosti.

Nevýhody dobrovoľníckeho teambuildingu:

 • Nie všetci zamestnanci môžu byť nadšení z dobrovoľníctva.
 • Môže byť náročné nájsť vhodný a zmysluplný projekt alebo aktivitu.
 • Môže byť nákladnejší a časovo náročnejší ako iné formy teambuildingu.

Návod na plánovanie teambuildingovej aktivity krok za krokom

Plánovanie teambuildingovej aktivity je proces, ktorý vyžaduje trochu času a úsilia, ale výsledok – silnejší a efektívnejší tím – určite stojí za to. Tu je krok za krokom návod, ako na to:

 1. Stanovte si ciele: Predtým, ako začnete plánovať konkrétnu aktivitu, identifikujte, čo chcete dosiahnuť. Chcete zlepšiť komunikáciu, zvýšiť dôveru, podporiť kreativitu alebo niečo iné?
 2. Rozhodnite sa pre typ aktivity: Na základe stanovených cieľov si vyberte typ teambuildingovej aktivity. Môže to byť outdoorová, indoorová, virtuálna alebo dobrovoľnícka aktivita.
 3. Naplánujte logistiku: Uistite sa, že máte všetko, čo potrebujete na realizáciu tejto aktivity. To môže zahŕňať rezerváciu miesta, zabezpečenie potrebných zariadení alebo technológií, koordináciu prepravy a podobne.
 4. Informujte zamestnancov: Oznámte podrobnosti o aktivite svojim zamestnancom dostatočne vopred, aby mohli prispôsobiť svoje plány. Poskytnite im všetky potrebné informácie, vrátane dátumu, času, miesta a očakávaní.
 5. Pripravte sa: Pred samotnou aktivitou sa uistite, že ste pripravení na všetko, čo môže nastať. To môže zahŕňať prípravu na riešenie možných problémov, pripravenosť na konflikty alebo núdzové situácie.
 6. Realizujte aktivitu: V Deň D realizujte plánovanú aktivitu. Počas aktivity monitorujte, ako sa veci vyvíjajú, a buďte pripravení na prípadné úpravy.
 7. Vyhodnoťte: Po aktivite sa zastavte a vyhodnoťte, ako to prebehlo. Spýtajte sa zamestnancov na ich spätnú väzbu a zistite, či ste dosiahli stanovené ciele.
 8. Využite získané poznatky: Na základe získaných skúseností a spätnej väzby vytvorte plán na zlepšenie budúcich teambuildingových aktivít.

Ako na úspešný teambuilding

 • Komunikujte jasne: Ako sme už spomínali, je dôležité jasne komunikovať ciele teambuildingu a podrobnosti o aktivite všetkým zúčastneným.
 • Zohľadňujte individuálne potreby: Pri plánovaní aktivít zohľadňujte rôzne schopnosti, záujmy a potreby zamestnancov. Nie všetci zamestnanci môžu byť naklonení k vykonávaniu fyzicky náročných aktivít. Niektorí môžu byť introverti a môžu sa cítiť nepohodlne pri aktivitách, ktoré vyžadujú veľa sociálnej interakcie.

Nezabudnite: V pracovnom tíme môžu byť kolegovia aj s rôznymi zdravotnými obmedzeniami. Viete, ako môžete umožniť cestovať ľuďom a pacientom s dialýzou?

 • Citlivo pristupujte ku konkurenčným aktivitám: Teambuilding by mal byť zameraný na spoluprácu. Konkurenčné aktivity môžu spôsobiť napätie a konflikt medzi zamestnancami. Na druhej strane môžu posilniť kreativitu a motiváciu. Je dôležité vytvoriť rovnováhu medzi zábavou a súťaživosťou a zabezpečiť, aby sa všetci zamestnanci cítili pohodlne a zapojili sa do aktivít.
 • Pracujte s odborníkmi: Ak si nie ste istí, ako navrhnúť alebo riadiť teambuildingovú aktivitu, zvážte spoluprácu s odborníkom alebo koučom.
 • Buďte kreatívni: Zabudnite na stereotypné teambuildingové aktivity a buďte kreatívni. Skúste niečo nové a odlišné, čo zamestnancov skutočne zaujme a zapája.
 • Dbajte na follow-up: Teambuilding by nemal byť jednorazovou udalosťou. Dbajte na to, aby sa hodnoty a zručnosti, ktoré zamestnanci získali počas aktivity, prenášali do ich každodennej práce.
 • Pravidelne organizujte teambuildingové aktivity: Jednorazové teambuildingové aktivity môžu prispieť k dočasnému zlepšeniu tímovej dynamiky, ale pravidelné teambuildingové aktivity môžu vytvoriť silnejšiu a trvalejšiu tímovú kultúru.

Ako často organizovať teambuilding

Frekvencia a forma teambuildingu závisí od potrieb a cieľov firmy, oddelenia alebo divízie. Niektoré firmy organizujú celofiremný teambuilding raz ročne, zatiaľ čo iné preferujú menšie oddelené teambuildingové aktivity niekoľkokrát do roka. Tu je niekoľko možností, ktoré si môžete vybrať:

Celofiremný teambuilding

Celofiremný teambuilding je forma, kde sa zúčastňujú všetci zamestnanci firmy. Tento typ teambuildingu môže byť organizovaný raz do roka a môže zahŕňať rôzne aktivity, ako napríklad outdoorové hry, workshopy, športové súťaže alebo dobrovoľníctvo. Cieľom je posilniť vzťahy a spoluprácu medzi všetkými členmi tímu a vytvoriť jednotnú firemnú kultúru.

Teambuilding pre oddelenie

Teambuilding pre konkrétne oddelenie alebo skupinu zamestnancov môže byť organizovaný viackrát v priebehu roka, dokonca aj raz do mesiaca. Aktivity môžu byť zamerané na rozvoj konkrétnych zručností alebo komunikácie v rámci oddelenia. Usporiadať ho môžete aj priamo v kancelárii alebo vo väčšej miestnosti v rámci oddelenia.

Divízny teambuilding

Divízny teambuilding sa organizuje pre konkrétnu divíziu alebo skupinu zamestnancov pracujúcich na podobných projektoch alebo v rovnakom odvetví. Frekvencia a forma tohto typu teambuildingu môže byť individuálne prispôsobená potrebám divízie.

Dôležité je mať na pamäti, že frekvencia a forma teambuildingu by mala byť prispôsobená potrebám tímu a firmy. Je tiež dôležité zohľadniť rozpočet a dostupné zdroje pri plánovaní teambuildingu.

Teambuilding a iná firemná akcia

Team building môžete spojiť s konferenciou, kongresom, školením alebo inou firemnou akciou, ktorá trvá viac dní. Existuje niekoľko možností, ako integrovať teambuilding do týchto podujatí:

1. Teambuildingové aktivity v rámci programu konferencie

Môžete pridať rôzne teambuildingové aktivity do programu konferencie. Napríklad, môžete začať deň s energickým ice-breakerom, ktorý povzbudí komunikáciu a spoluprácu medzi účastníkmi. Potom môžete organizovať workshopy a skupinové aktivity, ktoré pomôžu posilňovať tímovú dôveru a vzájomné vzťahy.

Tieto aktivity môžete realizovať prednáškami a diskusiami, aby sa účastníci mohli zúčastniť v skupinách a spolupracovať na riešení problémov.

2. Team buildingová časť ako súčasť kongresu

Ak plánujete kongres alebo veľkú firemnú akciu, môžete zahrnúť teambuildingové aktivity ako samostatnú časť programu. Môžete organizovať rôzne aktivity, ako napríklad outdoorové hry, športové súťaže, teambuildingové workshopy alebo dobrovoľníctvo.

Tieto aktivity pomáhajú posilňovať tímovú dôveru a vzájomné vzťahy a zároveň prispievajú k zábave a pobaveniu účastníkov.

3. Spojenie teambuildingu so školením

Ak plánujete školenie alebo výcvik pre zamestnancov, môžete do programu zahrnúť aj teambuildingové aktivity. Tieto aktivity môžu slúžiť ako príležitosť na uplatnenie nových zručností a poznatkov v praktickom prostredí.

Napríklad môžete organizovať skupinové cvičenia a simulácie, kde účastníci musia spolupracovať a riešiť problémy na základe poznatkov a zručností, ktoré získali zo školenia.

Konferencia v Maladinove

Najčastejšie chyby pri organizovaní teambuildingu

Nejasné ciele

Ak nie sú ciele teambuildingu jasne stanovené a komunikované, môže to viesť k zmätku a frustrácii. Aby ste sa tomuto vyhli, vždy stanovte a komunikujte jasné ciele pred začatím akýchkoľvek teambuildingových aktivít.

Ignorovanie individuálnych potrieb

Každý člen tímu je jedinečný a má svoje vlastné potreby, schopnosti a záujmy. Ak sa tieto ignorujú, môže to viesť k nepohodliu alebo stresu. Podľa možnosti prispôsobte teambuildingové aktivity tak, aby vyhovovali všetkým členom tímu.

Prenášanie pracovného stresu do teambuildingu

Teambuilding by mal byť príležitosťou pre tím odpočinúť si od stresu z práce, nie príležitosťou na jeho zvýšenie. Vyhnite sa aktivitám, ktoré sú príliš podobné každodennej práci alebo ktoré môžu viesť k stresu alebo konkurencii.

Nedostatočné plánovanie

Plánovanie je kľúčom k úspešnému teambuildingu. Bez toho môžu nastať problémy s logistikou, časovaním alebo zdrojmi. Začnite plánovať dostatočne vopred a uistite sa, že máte všetko, čo potrebujete na realizáciu aktivít.

Nezohľadnenie spätnej väzby

Spätná väzba od členov tímu je neoceniteľná pre zlepšovanie budúcich teambuildingových aktivít. Ak ju ignorujete, riskujete, že budúce aktivity nebudú efektívne. Vždy požiadajte o spätnú väzbu a využite ju na vylepšenie.

Nedostatok follow-upu

Teambuildingová aktivita by nemala byť izolovanou udalosťou. Je dôležité, aby ste pokračovali v budovaní na základoch, ktoré ste vytvorili počas teambuildingu. Po aktivite zorganizujte follow-up stretnutie, kde bude možnosť diskutovať o tom, čo sa naučili a ako môžu tieto poznatky využiť v každodennej práci.

Nepravidelné teambuildingové aktivity

Ak sa teambuildingové aktivity konajú len raz za rok, môže byť ich účinok len dočasný. Pravidelné teambuildingové aktivity môžu vytvoriť silnejšiu a trvalejšiu tímovú kultúru.

Ako účtovať teambuilding

Účtovanie teambuildingových aktivít môže byť zložité. Ako by mali byť teambuildingové aktivity správne účtované a považované za náklady v účtovníctve?

Účtovanie teambuildingu ako nákladu

Prvým kľúčovým bodom, ktorý treba pochopiť, je, že teambuildingové aktivity sú považované za náklady. To znamená, že tieto náklady by mali byť zahrnuté v účtovníctve spoločnosti a odrážať sa na finančných výkazoch.

Náklady na teambuilding môžu byť priamo alebo nepriamo spojené s činnosťou spoločnosti.

 • Priame náklady sú tie, ktoré sú priamo spojené s konkrétnou aktivitou, napríklad náklady na priestor pre konanie teambuildingových aktivít, náklady na potraviny a nápoje, dopravu a podobne.
 • Nepriame náklady môžu zahŕňať veci, ako sú náklady na plánovanie a organizovanie aktivít, čas strávený zamestnancami na teambuildingových aktivitách a podobne.

Účtovanie nákladov na teambuilding

Keď ide o účtovanie týchto nákladov, existujú určité kroky, ktoré by mali byť dodržané.

 1. Identifikácia nákladov: Prvým krokom je identifikácia všetkých nákladov spojených s teambuildingovými aktivitami. Toto by mali zahŕňať všetky priame a nepriame náklady.
 2. Kategorizácia nákladov: Po identifikácii nákladov by mali byť tieto náklady rozdelené do rôznych kategórií. Toto môže zahŕňať náklady na priestor, potraviny a nápoje, dopravu, plánovanie a organizáciu a iné.
 3. Priradenie nákladov: Po kategorizácii nákladov by mali byť tieto náklady priradené konkrétnym aktivitám alebo projektom. To môže pomôcť pri sledovaní a kontrolovaní nákladov.
 4. Dokumentácia nákladov: Nakoniec by mali byť všetky tieto náklady riadne zdokumentované a zahrnuté do účtovníctva spoločnosti.

Daňové dôsledky teambuildingu

Je dôležité si uvedomiť, že nie všetky náklady na teambuilding môžu byť automaticky odpočítané z daní. Preto je vždy dôležité konzultovať tieto otázky s daňovým poradcom alebo účtovníkom. V každom prípade, teambuilding je vždy dobrá investícia.

Príklady teambuildingových aktivít podľa odvetví
Príklad 1: IT odvetvie – Hackathon
Hackathon je populárna teambuildingová aktivita v IT odvetví. Cieľom je vytvoriť pracovný softvér alebo aplikáciu v krátkom čase, často 24–48 hodín. Táto aktivita podporuje spoluprácu, problémové myslenie a kreativitu.

Príklad 2: Zdravotníctvo – Simulácia núdzových situácií
V zdravotníckom prostredí môže byť simulácia núdzových situácií efektívnym teambuildingom. Tímy zdravotníckeho personálu pracujú spoločne pri riešení simulovaných núdzových situácií, čo im pomáha zlepšiť svoje schopnosti komunikácie a krízového manažmentu.

Príklad 3: Stavebníctvo – Súťaž v konštrukcii
Tímy môžu súťažiť v tom, kto postaví najlepšiu konštrukciu z daných materiálov, ako sú klince, drevo alebo kartón. Toto vytvára príležitosti pre tímovú prácu, plánovanie a inovácie.

Príklad 4: Vzdelávanie – Učitelia učia učiteľov
Vzdelávacie inštitúcie môžu zorganizovať teambuildingové aktivity, kde učitelia učia ostatných učiteľov o nových pedagogických stratégiách alebo technológiách vo výučbe. Toto môže posilniť tímového ducha a podporiť výmenu vedomostí.

Príklad 5: Finančný sektor – Virtuálny tímový únik
Virtuálne únikové hry sa stávajú populárnejšie ako teambuildingové aktivity, najmä počas pandémie. Tieto hry vyžadujú spoluprácu, rýchle myslenie a problémové riešenie, čo sú cenné zručnosti vo finančnom sektore.

Príklad 6: Marketing a reklama – Brainstorming a tvorba kampane
V marketingových a reklamných agentúrach môže byť efektívnym teambuildingom spoločný brainstorming a tvorba reklamnej kampane. Táto aktivita podporuje kreativitu, inovácie a efektívnu komunikáciu.

Príklad 7: Pohostinstvo – Súťaž vo varení
V pohostinstve je skvelým teambuildingom súťaž vo varení. Tímy musia spolupracovať na príprave jedla podľa určitého receptu alebo témy. Toto posilňuje tímového ducha a zlepšuje komunikáciu.

Príklad 8: Automobilový priemysel – Závod v zostavovaní modelu auta
Tímy súťažia v zostavení modelu auta z vopred pripravených dielov. Táto aktivita je ideálna pre zlepšenie tímovej spolupráce, efektivity a riešenia problémov.

Každé odvetvie má svoje špecifiká a zvláštnosti, a preto je dôležité prispôsobiť teambuildingové aktivity potrebám jednotlivých tímov.

Hlavné typy teambuildingových aktivít
Byť orientovaný na ciele a vedieť, čo chcete dosiahnuť, vám umožňuje zvoliť si vhodnú aktivitu. Niekedy sa tím stretne kvôli problémom, ktoré je potrebné riešiť, alebo možno len chcete spoločne sa baviť a oslavovať úspechy. Vyberajte aktivity vhodne podľa situácie, aby ste sa uistili, že váš tím je pripravený a ochotný sa zapojiť.

Teambuildingové hry zamerané na vzájomné sa spoznávanie
Dve pravdy a jedna lož
Každý člen tímu dostane príležitosť povedať tri fakty o sebe, z ktorých sú dve pravda a jedna je lož. Ostatní členovia tímu potom hlasujú o tom, ktorý fakt myslia, že je lož. Táto hra pomáha ľuďom spoznať sa navzájom na hlbšej a osobnejšej úrovni. Okrem toho, táto hra môže povzbudiť otvorenú a čestnú komunikáciu, ako aj spravodlivosť a dôveru v rámci tímu.

Poklady vo vreckách
Každý člen tímu vytiahne vec zo svojho vrecka alebo tašky a vysvetlí, prečo ju tam má. Toto môže byť akákoľvek vec – kľúče od domu, fľaša vody, rodinná fotografia atď. Táto hra pomáha ľuďom spoznať sa navzájom na viac osobnej úrovni a môže vytvoriť pocit súdržnosti a vzájomnej dôvery.

Prejdi cez kruh
Tímy sa budujú prostredníctvom hľadania spoločnej reči a zdieľania skúseností medzi rozmanitými členmi. V tejto interaktívnej činnosti budovania tímu sú účastníci povzbudení na to, aby v reakcii na otázky položené človekom v strede prekročili kruh.

Napríklad, môže byť položená otázka ako "Prejdi cez kruh, ak si tu pracoval viac ako 5 rokov." alebo "Prejdi cez kruh, ak ovládaš hranie na hudobný nástroj." Po každom takomto kroku položí otázku nová osoba, a tím sa tak jednoduchým a účinným spôsob spoznáva navzájom a odhaľuje svoje spoločné vlastnosti.

Tichá zostava
Tento úkon spočíva v zhromaždení vašej skupiny v jednej miestnosti a výzve na usporiadanie sa podľa určitých kritérií, napríklad podľa výšky, vzdialenosti od domova k miestu práce, dátumu narodenia v rámci roka, funkčného obdobia spoločnosti alebo počtu navštívených krajín. Budete prekvapení, ako ľahko sa ľudia začnú rozprávať a zdieľať svoje príbehy, keď spolupracujú na dosiahnutí spoločného cieľa.

Tieto hry sú výbornými nástrojmi na budovanie tímu, pretože podporujú otvorenú a čestnú komunikáciu, povzbudzujú spoluprácu a pomáhajú tímom lepšie sa spoznať navzájom. Tieto hry tiež pomáhajú vytvárať pozitívne pracovné prostredie, kde sa ľudia cítia pohodlnejšie a bezpečnejšie.

Teambuildingové hry zamerané na tímovú komunikáciu a spoluprácu
Rozmotajte ľudský uzol
Riešenie hádanky ako tím je skvelým spôsobom, ako aktívne zapájať všetkých jeho členov. V tejto hre sa každá skupina stane fyzickou súčasťou skladačky.

Hru začnete tak, že rozdelíte členov tímu do skupín, pričom každá skupina by mala mať 7 až 12 členov. Potom požiadate každú skupinu, aby sa postavila do kruhu, zavrela oči a spojila ruky s dvoma ďalšími členmi v kruhu. Následne každú skupinu vyzvete, aby sa pokúsila rozpliesť ľudský uzol, ktorý vytvorili, pričom nesmú prerušiť vytvorenú reťaz.

Táto hra je naozaj zábavná a vyžaduje si jasné dorozumievanie, spoluprácu a trochu pružnosti.

Slepé pokyny
Rozdeľte členov svojho tímu do párov a jednému z nich zaviažte oči. Úlohou druhého člena je navigovať slepého partnera, aby správne vykonával rôzne pohyby. Môže ísť napríklad o prechod na druhý koniec kancelárie alebo o dokončenie určitej úlohy, ako je manipulácia s objektom alebo kreslenie obrázka.

Toto cvičenie by mali vyskúšať tí, ktorí obvykle nespolupracujú tak intenzívne. Pomôže im to zlepšiť komunikáciu a posilniť dôveru medzi nimi.

Escape room
V dnešnej dobe je toto obľúbené a nie je ťažké pochopiť prečo: Snažiť sa uniknúť z miestnosti, v ktorej ste „uväznení“ s ostatnými ľuďmi (počas určitého časového úseku), je aktivitou, ktorá si vyžaduje tímovú spoluprácu. Ak žijete v meste, kde sú takéto hry dostupné, môžete nájsť množstvo rôznych scenárov, z ktorých môžete unikať – napríklad z ponorky, väzenia, alebo dokonca z kancelárie (to je paradox).

Kurz varenia
Kurzy varenia sú úžasnou príležitosťou pre tímy zhlboka sa zjednotiť a vytvoriť silné väzby. Nie je to len individuálna činnosť, ale skôr činnosť kolektívna, ktorá často vyžaduje zapojenie viacerých rúk.

Tieto hry sú zamerané na posilnenie tímovej komunikácie a spolupráce, ktoré sú kľúčové pre úspešné fungovanie každého tímu. Rozvíjajú schopnosti členov tímu koordinovať svoje činnosti, efektívne komunikovať a pracovať spoločne na riešení problémov.

Teambuildingové hry zamerané na riešenie problémov
Slepé námestie
Nič neozvláštni tímový workshop ako jednoduchý problém, ktorý aktivuje a zapája všetkých účastníkov. Vo vašej tímovej hre na riešenie problémov začnite tak, že uviažete kus lana do kruhu a výzvou pre účastníkov bude vymyslieť, ako zo zviazaného lana vytvoriť štvorec, pričom budú mať zaviazané oči.

Po plánovacej fáze budú účastníci so zaviazanými očami mať desať minút na vytvorenie štvorca. Počas následnej analýzy vaša skupina uvidí, že komunikácia, plánovanie a dôkladnosť sú kľúčové faktory úspešného riešenia problémov v tíme – a to všetko je spojené so zábavou.

Záchrana vajíčka
Cieľom tejto hry je vytvoriť konštrukciu, ktorá ochráni vajíčko pred pádom z výšky. Tímy dostanú obmedzené množstvo materiálov na stavbu samostatne stojacej konštrukcie, ako je napríklad bublinková fólia, gumičky alebo kartón, a musia spolupracovať na vytvorení efektívnej ochrany pre vajíčko. Táto hra podporuje kreativitu, inovácie a problémové riešenie.

Héliová tyčinka
Aktivity, ktoré spájajú členov tímu pri riešení problémov a zároveň podporujú zábavu, môžu mať množstvo pozitívnych účinkov. Tieto hry nielen podporujú tímovú prácu a rozvíjajú rôzne schopnosti členov tímu, ale tiež prispievajú k dobrej nálade a smiechu. Helium Stick je príkladom takejto jednoduchej tímovej hry, ktorá plní viacero úloh naraz – zabaví, prispieva k fyzickej aktivite a zároveň predstavuje a skúma základné princípy budovania tímu.

Hra spočíva v tom, že skupina sa snaží spustiť dlhú tyč na zem tak, aby všetci mali počas celého procesu prsty v kontakte s tyčou.

Povedzte skupine ľudí, aby si upravili polohu svojich prstov tak, že héliová tyč bude v rovnakej výške s ich ukazovákmi. Vysvetlite, že cieľom je dostať héliovú tyč na zem. Dôležitá poznámka: Prsty účastníkov musia byť stále v kontakte s tyčou. Nie je dovolené ju stisnúť alebo chytiť – tyč by mala len odpočívať na prstoch.

Ukáže sa, že to nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad môže zdať.

LEGO výzva
Je to tímová aktivita, kde skupiny musia spoločne vytvoriť stavbu z LEGO kociek. Každý člen tímu má však tajnú "úlohu", ktorá robí proces spolupráce zložitejším. Svoju úlohu nesmie ukázať ani povedať zvyšku tímu. Môže to byť napríklad: “Si jediný, kto môže stavať kocky v prvých troch vrstvách” alebo “ Musíš dbať na to, aby vrstvy 5 a 7 boli postavené len zo žltých kociek” a podobne.

Táto aktivita je zameraná na skupinovú komunikáciu, dynamiku vedenia, riešenie konfliktov, spoluprácu, trpezlivosť a stratégie riešenia problémov.

Teambuildingové hry zamerané na budovanie dôvery
Záchrana z útesu
Jedna osoba je "zranená" a ostatní členovia tímu musia vymyslieť, ako ju bezpečne dostať dolu z "útesu" pomocou daných predmetov a materiálov. Táto aktivita vyžaduje spoluprácu, strategické myslenie a dôveru v ostatných členov tímu. A pri tom všetkom ani nepotrebujete plavecké potreby.

Ocenenie
Všetky úspešné tímy sú zložené z jednotlivcov, ktorí do skupiny prispievajú svojimi zručnosťami  a schopnosťami. Venovať chvíľu na ocenenie každého člena tímu a podpore vzájomného rešpektu a uznania môže byť efektívnym spôsobom, ako posilniť vzťahy a dôveru v tíme.

Táto stratégia je navrhnutá tak, aby podporila každého v tíme k získavaniu spätnej väzby na jeho silné stránky od ostatných členov. Začnite tým, že tím posadíte do kruhu a necháte každého z nich napísať svoje meno na hárok papiera a odovzdať ho osobe napravo. Každý potom napíše, čo najviac oceňuje na osobe, ktorej meno je na papieri, než ho posunie ďalej.

Na záver zdieľajte tieto uznania.

Kruh dôvery
V tejto aktivite sa tímoví členovia postavia v kruhu a jeden začne tým, že sa otočí chrbtom k ostatným. Potom pomaly klesá dozadu a dôveruje, že ostatní členovia tímu ho zachytia. Toto cvičenie vyžaduje nielen fyzickú dôveru, ale aj dôveru v schopnosti a reakcie ostatných členov tímu.

Vytvorenie spoločného príbehu
Tímoví členovia dostanú za úlohu spoločne vytvoriť príbeh. Každý člen tímu pridáva na striedačku jednu vetu a pomaly sa rozvíja spoločný príbeh. Toto cvičenie podporuje spoluprácu, komunikáciu a dôveru v kreativitu a myšlienky ostatných členov tímu.

Inšpirácie, kam ísť na teambuilding

Premýšľate, kam by ste mohli vyraziť s kolegami na teambuilding, a už vám dochádzajú nápady? Hľadáte niečo svieže, plné akcie, športové alebo by ste uprednostnili skôr relaxačnú aktivitu?

 

Možností je nespočetne veľa a to buď v bezpečí vašej kancelárie alebo niekde mimo pracovného prostredia. Ale nebojte sa, máme pre vás zopár nápadov, ktoré vám určite dokážu vdýchnuť novú inšpiráciu. Tak poďme na to, nechajte sa prekvapiť.

Teambuilding v Bratislave

Escape Box je týmová úniková hra ideálna na firemné akcie. Už nemusíte chodiť za zábavou – teraz prichádza k vám. Toto únikové dobrodružstvo ponúka hru pre až 7 tímov naraz.

Čokoládový deň je pútavý program plný neodolateľných vôní a chutí. V rámci programu vás čaká výroba vlastných čokoládových praliniek a tímová súťaž.

Treasure Hunt je týmová hra, ktorá vás zavedie do srdca historickej časti Bratislavy. Budete hľadať poklady a objavovať skryté poklady mesta. Tento zážitok je navrhnutý tak, aby posilňoval tímový duch, strategicke rozumovanie a umožnil vám objaviť nádherné pamiatky a zaujímavosti v centre Bratislavy.

Cesta na Hrad je teambuildingový program, ktorý rozvíja kreativitu a strategické myslenie. Hlavnou myšlienkou hry je, že dva fiktívne poradenské tímy sa snažia dosiahnuť čo najlepší volebný výsledok pre svojho kandidáta na post prezidenta.

Teambuildingové odporúčania v Bratislave taktiež zahŕňajú návštevu historického centra mesta, prehliadku Bratislavského hradu, prechádzku popri brehu Dunaja a výlet do okolia, napríklad na hrad Devín.

Inšpirácia: Teambuilding môže byť aj dobrodružný. Sú vaši zamestnanci aktívni a neboja sa žiadne výzvy? Naplánujte teambuilding s prespaním pod stanom. Aj obyčajné stavanie stanu môže otestovať spoluprácu a zručnosť tímu. Poznáte tipy na kempovanie na Slovensku?

Kde presne v Bratislave sa uskutoční váš teambuilding, si môžete vybrať z ponuky rôznych lokalít a aktivít, ktoré sú prispôsobené potrebám vášho tímu a cieľom akcie. Širokú ponuku teambuildingových aktivít nájdete na stránke Brainteaselava. Čo tak Interaktívne divadlo počas večere, kde sa stane vražda – Mystery dinner alebo Ochutnávka vína v tme či Motokáry.

Teambuilding v Košiciach

V Košiciach a okolí je mnoho možností pre teambuildingové aktivity.

Laser Aréna ponúka na ploche 1000 m2 najväčšie zábavné centrum v Košiciach. Postarajú sa tak o zábavu ako aj catering.

Steam Factory garantuje vzbudenie tímového ducha v motivujúcom prostredí s aktivitami, ako je strelnica, inline korčuľovanie, lanové centrum či lezecká stena.

Rescue Teambuilding je projekt, ktorý je zameraný na poskytnutie prvej pomoci v život ohrozujúcich stavoch.

Adventure golf Green zábava na minigolfe.

T2 Boulder Arena je podľa dostupných informácií najväčším lezeckým centrom na východe Slovenska. Čaká vás 15 metrová lezecká stena a až 100 možných ciest na jej prelezenie.

Tímový splav na rieke Hornád je tiež možnosť ako podporiť a utužiť vzťahy medzi kolegami.

Teambuilding v Žiline

Rezort Maladinovo vytvorilo priestor pre teambuilding ako stvorené. Nájdete tu široký výber možností, ako sa so svojimi kolegami zabaviť a budovať pevnejšie pracovné a priateľské vzťahy. Či už sú to raritné pivné kúpele, vodné športy na Liptovskej Mare, snežné skútre alebo iné zimné športy.

V Rezorte Uhorčík vám zase pripravia teambuilding na kľúč. Zbojnícke športové hry, hľadanie Jánošíkovho pokladu alebo kurz prežitia, program prispôsobia podľa vašich predstáv a preferencií.

Grid Laser Aréna ponúka teambuildingové balíčky a na ploche 550 m2 môžete zažiť s kolegami poriadnu zábavu.

Aj v Žiline nájdete lezeckú stenu. K2 lezecká stena Žilina pripraví pre váš teambuilding množstvo zaujímavých a zábavných hier, ktoré posilnia tímového ducha a vzťahy na pracovisku.

Čo sa skrýva Pod klobúkom? Teambuildingové šifrovacie hry so zaujímavým scenárom, kde môžete byť pacientom so stratou pamäte a odhaľujete vlastnú identitu alebo sa zapojíte do dostihov na nafukovacích koňoch či budete strieľať z obrovských prakov.

Teambuilding v Banskej Bystrici

V Outdoor Institute vychádzajú pri koncipovaní teambuildingových aktivít z princípov zážitkovej pedagogiky. Pripravia pre váš tím hlavolamy, zábavné skupinové aktivity alebo outdoorové výzvy.

Mestská hra “Medená Bystrica” prináša množstvo zábavných úloh a informácií o Banskej Bystrici. A hlavne sa zabavíte spolu s kolegami pri potulkách mestom.

Timan je agentúra, ktorá pre váš tím zorganizuje kombináciu netradičných aktivít, spojených do jedného vzrušujúceho príbehu. Popri zábave a zážitkoch, ktoré si budete dlho pamätať, posilníte tímovú spoluprácu a zažijete spoločnú zábavu.

V Dixon resort ponúkajú obrovské vonkajšie plochy na organizovanie teambuildingu podľa vašich predstáv. Kongresové sály a veľká kapacita hotela umožňuje aj indoorovú alternatívu stužovania pracovného kolektívu.

Čo tak požičať si raft alebo čln a splaviť spoločne rieku Hron? Dobrý nápad, ktorý vám pomôže splniť UNO BB.

Teambuilding v Tatrách

Farma Východná organizuje teambuildingové pobyty v krásnom prostredí s úžasnými výhľadmi. Tímové úlohy na farme preveria tímovú prácu, iniciatívu a schopnosti riešiť problémy.

Hotel Bellevue ponúka súbor teambuildingových aktivít na leto – vysokohorské výstupy s horským vodcom, tandemové zoskoky, jazda na koni, firemné dobrovoľnícke čistenie turistických chodníkov aj na zimu – skialpinistický kurz, lavínový kurz, výlety na snežniciach či bežkách.

Na Štrbskom plese v hoteli Patria tiež ponúkajú program pre firmy. Veslovanie, turistika, bungee futbal alebo snowball zorbing je len zopár aktivít, ktoré môžete zažiť.

Agentúra Tatry events pre vás vytvorí ten správny teambuildingový program v Tatrách. Od orientačného behu, cez hru Pevnosť Tatry (inšpirovanou pevnosťou Boyard), vynášku potravín na krosnách ako horskí nosiči či varenia vianočného punču až po zábavno – vedomostnú súťaž Milujem Tatry/ Milujem Slovensko a ešte veľa iného.

Aj Villa Siesta sa nedá zahanbiť a láka na neobmedzené možnosti pripravených zážitkov. Kurzy prežitia, lezenie ľadopádov, Horský päťboj, geocatching či saunový ceremoniál je len smietka z ich teambuildingového portfólia.

Ako vytvoriť pozvánku na teambuilding

Pri plánovaní teambuildingu je jedným z najdôležitejších prvých krokov vytvorenie a odoslanie pozvánky účastníkom. Táto pozvánka by mala byť nielen informatívna, ale aj zaujímavá a lákavá, aby sa všetci zamestnanci tešili na príležitosť prehĺbiť svoje pracovné vzťahy a zlepšiť svoje pracovné dovednosti v rámci teambuildingu.

Údaje o teambuildingu

Prvým a najdôležitejším krokom pri vytváraní pozvánky je uviesť všetky potrebné informácie o teambuildingu. To zahŕňa dátum a čas konania, lokalitu, trvanie a program akcie. Prípadne, ak je to potrebné, informácie o ubytovaní, stravovaní a doprave.

Cieľ teambuildingu

Je dôležité uviesť, prečo organizujete teambuilding. Či už je to zlepšenie spolupráce, zvýšenie motivácie, zlepšenie komunikácie alebo jednoducho odmena za tvrdo odvedenú prácu, dajte účastníkom vedieť, čo je cieľom akcie.

Program

Popíšte, čo bude teambuilding obsahovať. Či už ide o workshopy, hry, prezentácie, dobrodružné aktivity alebo večerný program, dajte svojim účastníkom predstavu o tom, čo môžu očakávať.

Oblečenie a výbava

Ak je na teambuildingu potrebné špeciálne oblečenie alebo výbava, nezabudnite to uviesť v pozvánke a vyznačiť vhodný dress code.

Kontakt a potvrdenie účasti

Na záver uvádzajte kontakt na organizátora a termín, do ktorého je potrebné potvrdiť účasť na teambuildingu.

Kreatívny dizajn

Aby bola pozvánka lákavá, venujte čas jej vizuálnemu vzhľadu. Použite farebné obrázky, elegantné fonty a zaujímavé grafické prvky, aby ste upútali pozornosť a zaujímavosťou vynikli.

Pamätajte, cieľom pozvánky je informovať a zaujať zamestnancov tak, aby sa tešili na teambuilding a považovali ho za príležitosť, nie povinnosť. Správne vytvorená pozvánka môže mať výrazný vplyv na úspech vášho teambuildingového podujatia.

Záver

Teambuildingové aktivity predstavujú zábavný a nenáročný prostriedok na budovanie dynamických a efektívnych tímov, ktoré pracujú s nadšením a cenia si svojich kolegov. Výhody teambuildingu sú nesporné a siahajú ďaleko za tie, ktoré sme už spomenuli. Bez ohľadu na to, že už váš tím funguje efektívne, malé teambuildingové cvičenia môžu jeho výkonnosť ešte zvýšiť. Len si predstavte, ako by ste mohli byť ešte produktívnejší po niekoľkých teambuildingových aktivitách.

 

Radka Žiaková, Obsahový špecialista na optimalizáciu webov z PoctiveSEO  

 

zdroje:

https://www.sessionlab.com/blog/team-building-activities/#team-communication-and-collaboration-activities

https://www.themuse.com/advice/team-building-activities-games-for-work-office#outside

https://www.forbes.com/sites/brianscudamore/2016/03/09/why-team-building-is-the-most-important-investment-youll-make/

https://teambuildinghub.com/team-building/benefits/

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte žiadnu zo skvelých ponúk