MIESTO, KTORÉ POZNÁ VAŠE OČAKÁVANIA

Maladinovo je vytvorené tak, aby umocnilo vaše príbehy z Liptova. Sedem domov sme vytvorili so všetkým rešpektom k našej milovanej prírode. Kládli sme dôraz na absolútny komfort a dizajn - našou inšpiráciou bolo tradičné liptovské humno.

 

Chceme, aby vám naše ubytovanie na Liptove poskytlo dostatočný priestor pre všetky zážitky. Nájdete u nás lyžiareň, bicykláreň, detské ihrisko pre najmenších, posedenie na večerné rozhovory alebo lavičky, kde môžete jednoducho rozjímať.

NAŠE ŠTÚDIÁ A APARTMÁNY

Z LÁSKY K PRÍRODE SME NAŠE DOMY POMENOVALI PODĽA OKOLITÝCH KOPCOV