Infrapanely v Maladinove

Ako jednu z posledných vecí sme doriešili typ kúrenia. Keďže zimy na Liptove bývajú mrazivé, rozhodli sme sa pre inštaláciu infrapanelov, ktoré v kombinácii s kvalitným zateplením zabezpečia nadštandardný tepelný komfort 😌🔥. Prečo práve infra panely?O čo vlastne ide?

Infračervené žiarenie (aj IR, z anglického infrared) je elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou väčšou ako viditeľné svetlo, ale menšou ako mikrovlnné žiarenie. Naše telesné tkanivo vytvára ako dôsledok metabolických procesov teplo, ktorého sa zbavuje prevažne vo forme infračerveného žiarenia. Ešte všeobecnejšie, každé teleso s teplotou vyššou ako absolútna nula je zdrojom infračerveného žiarenia. Vlastnosti infračervených lúčov sú dôvodom, prečo dokážeme vnímať teplo, prichádzajúce k nám zo Slnka, aj za chladných zimných dní.

Každoročne prežívame zaujímavý paradox: keď sa v zime nachádzame v miestnosti s teplotou vzduchu okolo 18°C, musíme si zobrať sveter, aby nám nebola zima. V lete však môžeme byť v miestnosti s tou istou teplotou iba v tričku a chlad necítime. Ako je to možné? Vďaka infračervenej energii! Tá zahrieva objekty okolo nás, ktoré následne predávajú teplo ďalej, aj nášmu telu.

Infražiarenie prenáša teplo. Každý deň sa s ním stretávame, keď vnímame teplo zo Slnka, ohňa, radiátora alebo rozohriateho chodníka. Naše tepelne citlivé nervové zakončenia v pokožke dokážu rozpoznať rozdiel medzi vnútornou teplotou tela a vonkajšou teplotou pokožky.

Infračervené žiarenie je absorbované objektami v miestnosti a tie následne vyžarujú teplo naspäť do priestoru. Tieto vlny neviditeľného svetla sú takisto pohlcované pokožkou a prenikajú do ľudského tela. Telo, ktoré je v dôsledku metabolických procesov zdrojom tepla sa na druhej strane ochladzuje vyžarovaním v oblasti infračerveného žiarenia. Ak dôjde k rovnováhe medzi infračerveným žiarením prijímaným a vyžarovaným, nastane pocit tepelnej pohody.


Úspora nákladov

Ušetríte energiu, teplo, peniaze aj miesto


Prevádzkové náklady – ušetrite až 40%

Oproti bežným spôsobom vykurovania môžete s infrakúrením PION každú zimu ušetriť až 40% nákladov. Ako je to možné? Dôvodov je niekoľko:

1. Vzduch v miestnosti môže mať o 2-3°C menej ako ste zvyknutí, lebo infralúče zahrievajú priamo Vás a nie najprv vzduch. Teplota múrov je vyššia ako pri ohreve konvenčným systémom, nedochádza ku kondenzácii vodnej pary a výrazne sa zvyšuje tepelný odpor stien. (Zníženie vlhkosti steny o 1% vedie k zvýšeniu tepelného odporu o 20 – 30%.) Ušetriť ale môžete ešte viac: Najlepší spôsob, ako regulovať teplotu v miestnosti vykurovanej infrapanelmi PION je ich napojenie na priestorovo programovateľné termostaty. Tie sú umiestnené v každej vykurovanej miestnosti. Takto môže dosahovať Vaša úspora až 40% nákladov na vykurovanie.

2. Odporúčame používať termostaty, spínajúce až 16A. Infratelesá je možné napojiť na akýkoľvek bežne používaný regulačný systém. Kúrenie je možné ovládať cez internet alebo pomocou SMS. V ubytovacích zariadeniach je možné vykurovanie jednotlivých izieb spojiť s rezervačným systémom na recepcii. Možná je aj reakcia na otvorenie okien – zariadenie sa potom automaticky vypína.

3. Telesá PION majú prakticky nulové náklady na údržbu – nie sú potrebné každoročné revízie komína a kotla, nehrozia prasknuté rúrky ani únik vykurovacieho média. Pokiaľ ešte naviac vyberiete vhodnú energetickú tarifu, je efektivita systému extrémna.

4. V rekreačných objektoch dochádza počas neužívania k vychladnutiu objektu. Pri spätnom vykurovaní telesami PION nedochádza k tepelnej strate pri ohrievaní vzduchu – steny, podlahy a osoby v miestnosti sú ohrievané okamžite. Napriek tomu, že v miestnosti je relatívne chladno, budete mať pocit tepla.

5. Pre maximalizáciu úspor je nutné vybrať čo najvýhodnejšiu tarifu pre odber elektrického prúdu od vašej dodávateľskej spoločnosti. Najčastejšie ide o tarify DD4, určené pre prípady využitia elektriny na vykurovanie, prípadne tarify DD5.


Prečo pomocou infrakúrenia ušetríte? Ide o najefektívnejší spôsob premeny elektrickej energie na teplo

Princíp je naozaj jednoduchý. Elektrický prúd prechádza telesom s vysokým odporom. Odporový vykurovací prvok vo vykurovacom zariadení sa tým zahrieva a cez povrch vykurovacej dosky vyžaruje infračervené žiarenie v požadovanej vlnovej dĺžke. Toto žiarenie má prirodzenú schopnosť prenikať objektami podstatne rýchlejšie ako žiarenie vychádzajúce z teplovzdušných zdrojov, ako napríklad plynových, alebo klasických elektrických pecí, alebo konvektorov. Preto je okolo 80% tepla absorbovaného objektami v miestnosti namiesto toho, aby bez účelu unikalo pri cirkulácii vzduchu alebo cez steny, podlahy alebo dvere.

Nová generácia infrakúrenia vďaka tomu spotrebuje o 35 – 40% energie menej ako klasické teplovzdušné systémy vykurovania. Na rozdiel od nich PION neplytvá teplom na ohrievanie vzduchu, čo je veľmi neefektívny spôsob vykurovania miestnosti. Väčšina teplého vzduchu sa totiž sústredí pod stropom, kde je potom teplota až o 10°C vyššia ako pri podlahe. Vy potom cítite chlad aj keď klasické kúrenie sála naplno. S infratelesami PION môžete u Vás doma navždy zabudnúť na pocit studených nôh.

Infrakúrenie PION má extrémne výhodnú obstarávaciu cenu a zároveň spotrebuje menej energie ako teplovzdušné kúrenie.


Tepelná pohoda

Veľkou výhodou novej generácie infrakúrenia je lepšia tepelná pohoda vo vykurovanom objekte. Vďaka tomu, že vlny zohrievajú priamo obyvateľov alebo sálajú z okolitých nahriatych objektov, je možné vykurovať miestnosť na teplotu o 2-3°C nižšiu ako v prípade klasického vykurovacieho systému.

Teplovzdušný vykurovací systém využíva veľký teplotný rozdiel medzi vzduchom, ohriatym vykurovacím telesom a vzduchom v miestnosti. Vzduch je používaný na prenos tepla, pričom nezáleží na druhu primárneho zdroja energie (plynový kotol, kotol na tuhé palivo, elektrický konvektor, tepelné čerpadlo). Pri ohreve vykurovacím telesom (radiátor, konvektor, atď.) teplý vzduch stúpa hore, zatiaľ čo studený klesá k podlahe. Pri strope je tak výrazne teplejšie ako pri podlahe, kde sa prevažne zdržiavame.

Pri infračervenom systéme je na zohriatie vzduchu využitých maximálne 20% energie. Vďaka vlastnostiam infračervených lúčov sú ohrievané priamo podlahy a steny. Rozvrstvenie teplôt v takto vykurovanej miestnosti je potom oveľa rovnomernejšie. Rozdiel teplôt medzi podlahou a stropom v miestnosti vykurovanej infrakúrením býva iba okolo 1°C (pri konvekčnom vykurovaní až 10°C). Konštrukcie majú väčšiu alebo minimálne rovnakú teplotu ako okolitý vzduch a obyvatelia vďaka tomu netrpia pocitom „studených nôh“.


Prínosy pre zdravie

Infračervené teplo pozitívne pôsobí na imunitný systém; úľavu pocítia alergici, astmatici aj reumatici.

Podporuje zdravý životný štýl

Infrakúrenie stimuluje metabolizmus, má detoxikačné efekty a napomáha udržiavať čistejší vzduch.

Prvý model infračervenej kabíny vytvoril v Japonsku doktor Tadishi Ishikawa v roku 1967. Vynález bol najprv využívaný pre medicínske účely; v roku 1982 bola predstavená infračervená sauna s využitím pre najširšiu verejnosť. Odvtedy jej popularita rastie ako pomôcky liečebných postupov v súkromnom sektore, tiež medzi lekármi a terapeutmi.

Pacienti s rôznymi stupňami reumatických ťažkostí veľmi pozitívne hodnotia nízku mieru cirkulácie vzduchu a stabilnú úroveň vlhkosti. Tieto výhody kladne hodnotia aj astmatici. Alergici pociťujú úľavu aj vďaka ďalším výhodám infra zariadení, medzi ktoré o.i. patrí: relatívne menšie množstvo prachu, peľov, baktérií a plesňových spór vo vzduchu.. Ďalšia zdravotní výhoda infrakúrenia súvisí so schopnosťou emitovaných tepelných vĺn prenikať hlbšie do ľudského tela. To posilňuje jeho imunitný systém a zároveň pomáha lepšie sa vyrovnať s elektromagnetickým smogom*.

* Podle údajů IGEF (The International Association for Electrosmog-Research).


Likviduje pleseň, takže Vaše bývanie bude suché a príjemne teplé

Infrakúrenie PION vysúša steny a stavebné konštrukcie, v ktorých zvyčajne prebývajú plesne a huby.

To, že máme doma pleseň si často ani nevšimneme – môže byť skrytá v tmavých a nedostupných miestach, niekedy sa prejaví zatuchnutým vzduchom, v iných prípadoch ju vôbec nepostrehneme. Časom ju ale pocítime na svojom zdraví v podobe alergií alebo chronických dýchacích problémoch. V miestach s výskytom plesní sa takisto zakaždým priťaží alergikom alebo rekonvalescentom.

Postačí však, aby v byte bolo dostatočne sucho a teplo a plesne zmiznú samé. Kúrenie PION môže tento proces podstatne urýchliť.

Princíp vysúšania telesami PION spočíva v tom, že teplota steny je vyššia ako teplota vzduchu v miestnosti a nedochádza ku kondenzácii vodnej pary na povrchu steny.


Je tiché a čisté

Veľa zdrojov tepla vydáva rušivé zvuky. Možno ich cez deň nepostrehnete, ale v noci Vás napríklad spustenie kotla prebudí. Rovnako nepríjemné sú zvuky vydávané akumulačným kúrením. Telesá PION sú ale úplne tiché!

Miestnosti vykurované telesami PION sú takisto čistejšie, vďaka menšej cirkulácii vzduchu: Telesá totiž nepoužívajú žiadne vetráky, ktoré by spôsobovali vírenie prachu, peľov, roztočov a iných alergénov.

PION preto ocenia ľudia citliví na prach*. K zníženiu cirkulácie vzduchu totiž prispieva aj rovnomerné rozvrstvenie teplôt v miestnosti vykurovanej infrakúrením (teplota pri strope je iba o 1°C vyššia ako teplota pri podlahe). Teplý vzduch nestúpa hore a studený neklesá dolu v takej miere ako pri bežnom vykurovaní – tým je pohyb prašných častíc významne obmedzený.

* Ako alergia na prach sa v domácnosti označuje precitlivelosť na výkaly roztočov, žijúcich v prašnom prostredí. Alergická reakcia imunitného systému nie je v tomto prípade vyvolaná priamo prachom, ale výkalmi, ktoré sa prichytávajú na čiastočky prachu a akýmkoľvek prúdením vzduchu sa rozvíria. Čím menší je podiel prúdenia, tým lepšie pre alergika.


www.pion.cz, www.infraline.cz

Prihláste sa na odber noviniek a nezmeškajte žiadnu zo skvelých ponúk

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon