EkoMaladinovo

Prostredie Liptova je s prírodou veľmi úzko späté 🌿 Chápeme jej význam pre región a obyvateľov, preto nám nie sú jej problémy ľahostajné. Všetky naše vízie tak vedú k trvalo udržateľnému rozvoju. Postupne vám predstavíme našich partnerov 🤝 a plány, ktorými sa k našim víziám dostaneme. ☺️