top of page

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom spracúvajúcim vaše osobné údaje je spoločnosť Maladinovo s. r.o.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: Email tkac@fimlux.sk

Prevádzkovateľ IS spracúva osobné údaje o dotknutých osobách v nasledujúcich informačných systémoch:

IS Správa registratúry 

IS Marketing 

IS Evidencia obchodných partnerov

IS Účtovné doklady  

IS Rezervácia a evidencia ubytovaných

IS Súťaže

Podmienky spracúvania osobných údajov v prípade udelenia súhlasu za účelom informovania o novinkách, zľavách a iných marketingových aktivitách

bottom of page